Myiasis (Madenziekte)

Myiasis is een aandoening die wordt veroorzaakt door larven van verschillende soorten vliegen. Myiasis staat ook wel bekend als (huid)madenziekte. De vliegen worden vooral aangetrokken door een vacht die met urine of ontlasting is bevuild en bij wonden.
De vliegeneitjes worden in de aangekoekte vacht of wond gelegd. Vervolgens graven de uitgebroede larven zich door de huid en komen terecht in het onderhuidse weefsel van het dier.

Myiasis heeft grote gevolgen voor de gezondheid van het dier en is in veel gevallen zelfs levensbedreigend! Bij deze infectie is een uitgebreide en intensieve behandeling dan ook noodzakelijk!

In veel gevallen bestaat er een onderliggende oorzaak voor myiasis. De meest voorkomende oorzaken zijn:

  • Overgewicht, rugklachten of stramheid (in verband met leeftijd) en zich daardoor minder goed kunnen wassen/ schoonhouden rondom het gebied bij de anus.
  • Het geven van slechte voeding/ te weinig vezels. Hierdoor kan het konijn last krijgen van diarree wat aan de vacht blijft plakken.
  • Een overmaat aan ontlasting of urine in het verblijf kan ook een rol spelen – het trekt snel vliegen aan.
  • Krab- of bijtwonden die ontstaan door vechten kunnen een extra risico vormen.

Wanneer u uw konijn verdenkt van myiasis is het verstandig zo snel mogelijk naar de dierenarts te gaan. Deze zal dan in eerste instantie het konijn wassen en zoveel mogelijk maden verwijderen. Daarna is het van belang om een middel te geven ter bestrijding van de maden en daarbij meestal ook pijnstilling en antibioticum.

Wanneer het konijn is gestopt met eten zal ook dwangvoeding aangeraden worden en een middel om het maag-darmkanaal weer op gang te helpen. Daarna blijft het belangrijk het konijn zoveel mogelijk te controleren en te wassen tot dat de maden weg zijn en daarbij het hok goed schoon te houden.

U kunt myiasis voorkomen door:

  • Urine en ontlasting dagelijks uit het hok te halen. Het kan handig zijn om het konijn op zindelijkheid te trainen in een bepaalde hoek van het hok of een zgn. kattenbakje. Deze zijn makkelijk schoon te maken.
  • Dagelijkse inspectie van het achterwerk van het konijn.
  • De keutels horen rond en stevig van vorm te zijn. Wanneer er aangekoekte ontlasting in de vacht zit, is het verstandig dit zo snel mogelijk weg te halen.
  • Goede voeding is belangrijk: hooi ten alle tijden beschikbaar stellen, hooguit een eetlepel per kg lichaamsgewicht geven aan voer waar zij niet uit kunnen selecteren, zoals bijvoorbeeld biks. Geen ‘snoepgoed’ geven zoals yoghurtdrops of knaagstaven, etc. Groenten en fruit mogen in kleine mate wel, mits het konijn hier geen diarree van krijgt.
  • Zorg ervoor dat het konijn genoeg beweging krijgt cq. veel bewegingsruimte heeft.
  • Kijk het gehele konijn regelmatig na op eventuele wonden.

Preventieve behandeling wordt met name aangeraden tijdens de warme en vochtige jaargetijden en dus met name in de zomermaanden. Start daarom tijdig met een preventieve behandeling bij dieren die gevoelig zijn om myiasis te ontwikkelen. Begin hiermee ruim voor het warme, vochtige weer; in de lente of de vroege zomer.

Voor advies over een preventieve behandeling kun u contact met ons opnemen.

Maden rondom de anus bij het konijn.
maden konijn

Op de foto konijn Maartje met onze stagiaire Maartje. Konijn Maartje is inmiddels goed aan het herstellen.
maartje en maartje