Privacyverklaring Dierenartsenpraktijk Danswijk

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de gehele Europese Unie in werking. Dit heeft ook invloed op uw persoonlijke data als klant van onze kliniek.

Het privacy beleid van Dierenartsenpraktijk Danswijk is vernieuwd om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Om u van dienst te kunnen blijven, is onze kliniek verplicht om toestemming aan u te vragen voor specifieke vernieuwingen/aanpassingen.

Wij kunnen u alleen met onze diensten blijven ondersteunen als we uw toestemming krijgen om uw data te verwerken volgens de richtlijnen van onze Algemene Voorwaarden en ons vernieuwde Privacybeleid en uw toestemming krijgen om uw gegevens te delen met onze externe collegae. Die gegevens worden alleen verstrekt als dit noodzakelijk is voor de gezondheid van uw huisdier.

1. Verzamelen van uw informatie door onze dierenkliniek

1.1. Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij uw geslacht, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Gegevens omtrent geslacht worden enkel verzameld ten behoeve van correcte aanhef in communicatie. Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw dier: diernaam, geslacht, geboortedatum en chipnummer (indien aanwezig) alsmede de ziektegeschiedenis. (Dit laatste kunnen we op uw verzoek -bij eventueel eerder bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar- aldaar opvragen). Zit u in de schuldsanering of staat u onder bewindvoering? Dan verzamelen wij ook de door u aangedragen gegevens ten behoeve van facturatie.

1.2. Om u te herinneren aan o.a. de jaarlijkse enting of bepaalde medische of preventieve behandelingen bewaren we daartoe de (vaccinatie)gegevens van uw dier en uw adres en (mobiele) telefoonnummer(s).

1.3. Wij gebruiken deze gegevens NOOIT voor enquêtes of marketingdoeleinden, anders dan het doorgeven van het gewenst moment van vaccinatieherhaling en onze periodieke acties of zaken omtrent de gezondheid van uw dier.

1.4. Om uw dier-eigenaar identiteit te controleren zoals vereist door de toepasselijke Wet gebruiken we van u als eigenaar dus slechts uw naam, adres en (mobiele) telefoonnummer.

1.5. Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens worden bewaard op de digitale patiëntenkaart. Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming overgedragen worden aan de beoogd vakspecialist die uw dier verder behandelt.

2. Het gebruiken van informatie over u

2.1. Wij gebruiken bovengenoemde informatie over u om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren.

2.2. We kunnen boven genoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten en om u te informeren over eventuele acties, maar alleen die acties die door onze praktijk geïnitieerd worden.

2.3. We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante zaken als vaccinatie-herinneringen, ziektebehandeling, periodieke acties, het versturen van onze nieuwsbrief, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Indien u geen prijs stelt op onze periodieke mail kunt u zich te allen tijde afmelden voor deze service.

2.4. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen, zoals van toepassing voor facturatie en bij het voorkomen van achterstallige betalingen.

3.Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1 We kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie met elk lid binnen onze groep, binnen onze kliniek(en) delen. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Deze andere gegevens betreffen o.a.: vaccinatie, urine-, bloed- en ander onderzoek, alsmede doorgeven van patiënt-behandelgegevens aan een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze kliniek(en).

3.2. We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden die namens ons taken uitvoeren, waaronder onderzoek en behandeling op doorverwijzing door specialisten. Ook kunnen wij informatie delen met, indien van toepassing, uw dierverzekeraar.

3.3. We delen verder geen andere informatie over u met derden, anders dan in 3.2 genoemd.

3.4. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als (i) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving en (ii) naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. Wij maken gebruik van Idexx Animana. Dit praktijkmanagement systeem wordt gebruikt om enerzijds uw gegevens en die van uw dier(en) vast te leggen i.v.m veterinaire dossiervorming en anderzijds om boekhoudkundige redenen. Onze digitale patiëntenkaarten worden bewaard in een software programma waar alleen onze medewerkers met een wachtwoord toegang toe hebben. Het bedrijf dat deze gegevens beheert, Idexx Animana, voldoet ook aan alle eisen voor naleving van de AVG.

4.2. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

4.3. Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiligingspraktijken zelf ook volgt, en nooit uw bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen.

4.4. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Daarom kunnen we niet instaan voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u via internet geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben genoteerd, zullen wij strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

5. Gegevensbescherming van u, de patiënt-eigenaar

Dierenartsenpraktijk Danswijk is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patiënt-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen.

6. Bewaring van de van u opgeslagen gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie te bewaren gedurende een bepaalde periode. Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, of – aangaande medisch dossier en boekhoudkundige administratie – zolang de wetgever verplicht. In voorkomend geval wordt de dan geldende wettelijke termijn gehanteerd: fiscaal 7 jaar, verantwoorde registratie medicatie en derhalve medisch dossier 5 jaar.

Wij behouden ons het recht voor om uw patiëntinformatie te verwijderen bij de beëindiging van onze patiënt-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen zullen we uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan, die u bijvoorbeeld nodig kan hebben voor overgang naar een andere behandelaar.

7. Cookies & Web Beacons

Wij gebruiken geen cookies en web beacons op onze website en applicaties. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of web-based software gebruik maakt. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die kunnen worden opgenomen in de website en een van onze e-mailberichten.

8. Links naar andere websites

Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van Dierenartsenpraktijk Danswijk, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacybeleid van derden.

9. Uw privacy keuzes

9.1. U kunt ons altijd benaderen als u niet aan een van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacybeleid (b.v. de vaccinatie-herinnering of onze acties) wenst deel te nemen, door ons te benaderen op het onderstaande e-mail of kantooradres. Uw opt-out verzoek zal worden verwerkt binnen 7 dagen na de datum waarop we deze ontvangen.

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kantoor adres.

10. Toepasselijk recht

10.1. Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands en Europees recht.

10.2. Dit privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en / of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

10.3. Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op inzage, recht op rectificatie, recht op gegevens-wissing, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht op bezwaar dan kunt u met ons contact opnemen via telefoon, e-mail of persoonlijk. Uiteraard zal dit correct en volgens de wet worden afgehandeld.

11. Contact:

Dierenartsenpraktijk Danswijk

Contactpersoon: Karin van Eijk

Danslaan 65

1326 NC Almere

info@dierenartsenpraktijkdanswijk.nl

telefoon: 036-5215290