Op de praktijk hebben we diverse mogelijkheden voor nader onderzoek.

In huis bloedanalyse apparatuur

Wij hebben in de praktijk de beschikking over een in-house laboratorium van Idexx. Hiermee is het mogelijk om een uitgebreid scala aan bloedtesten te doen zonder dat het bloed hoeft te worden opgestuurd. Binnen 20 tot 40 minuten (afhankelijk van welke test er wordt gedaan) kunnen we een uitslag van het bloedonderzoek hebben. Hierdoor is een versnelde diagnostiek en dus een snellere behandeling van uw dier mogelijk, wat soms net het verschil kan zijn tussen te laat behandelen en levensreddend kunnen optreden. Hieronder staat het hele lab uitgebreid beschreven.

Catalyst Catalyst

Wij maken gebruik van de catalyst analyser. Dit is een apparaat om stoffen in het bloed mee te testen die te maken hebben met de werking van organen. Naast een korte bepalingstijd kan dit apparaat meerdere testen gelijktijdig draaien, waardoor de wachttijd op een uitslag nog korter wordt. Binnen een half uur kunnen we zo de werking van nieren en lever beoordelen, kunnen we suikerziekte vaststellen en de eiwitbalans in het lichaam bepalen. Ook electrolyten als natrium en kalium kunnen hiermee worden bepaald. Kortom een veelzijdig apparaat, dat enorm veel door ons wordt gebruikt bij de diagnostiek van allerlei aandoeningen.

Lasercyte Lasercyte

Eén ander apparaat die we vaak gebruiken is de Lasercyte. Dit apparaat telt alle verschillende soorten cellen in het bloed en geeft hiermee een beeld van de samenstelling van het bloed. Met deze analyser kunnen we bijvoorbeeld bloedarmoede vaststellen, maar ook bepalen of er sprake is van een ontstekingsbeeld in het bloed. Dit is nog weer uit te splitsen in een acute of een chronische ontsteking. Ook dit apparaat geeft binnen een kwartier een betrouwbare uitslag.

Pre-anaesthetisch bloedonderzoek

Onze dierenarts verricht bij elke patiënt die onder narcose moet worden gebracht een standaard lichamelijk onderzoek. Een lichamelijk onderzoek brengt echter niet alle mogelijke gezondheidsproblemen aan het licht. De mogelijkheid bestaat om het lichamelijk onderzoek aan te vullen met een bloedonderzoek. Hiermee krijgen we een vollediger beeld van de gezondheidstoestand van uw hond/kat.

Wanneer het bloedonderzoek geen aanwijzingen voor een afwijkende lever– en nierfunctie oplevert, kunnen we beginnen met de narcose. Als de bloedwaarden wel afwijkend blijken te zijn, kan de dierenarts kiezen voor een aangepaste narcose of voor uitstel van de hele operatie om uw huisdier eerst te behandelen. Dit is afhankelijk van de situatie en gebeurt uiteraard altijd in overleg met u als eigenaar. Geen enkele operatie is geheel zonder risico. Wij raden u aan om, zeker bij het oudere of zwakkere dier, een pre-anaesthetisch bloedonderzoek te laten verrichten. Dit vermindert het narcoserisico aanzienlijk.

rontgenRöntgenonderzoek

Op de praktijk hebben we de mogelijkheid om röntgenfoto’s te maken. Enkele redenen om een röntgenfoto te willen maken zijn:

  • thorax (borstkas) bij bijvoorbeeld benauwdheidsklachten,
  • abdomen (buik) bij bijvoorbeeld maagdarmklachten,
  • extremiteiten (ledematen) bij bijvoorbeeld de verdenking op een botbreuk.

Echografisch onderzoek

De praktijk beschikt over een eigen echoapparaat. Eenvoudige echo’s zoals om drachtigheid vast te stellen of het controleren van de blaas op blaasstenen is dus mogelijk. Voor het maken van uitgebreide echo’s van de buik of het hart werken wij samen met Ines Schellhoff van DIERENECHO Flex en haar mobiele echo. Het is dus mogelijk om op afspraak een echo door Ines te laten maken op de praktijk.

 Urineonderzoek

microscoop

Er zijn diverse redenen om urineonderzoek te willen verrichten. U kunt hierbij denken aan een dier dat wordt verdacht van een blaasontsteking of een dier dat veel meer is gaan drinken. Met behulp van een urinestrip en een microscoop kunnen wij snel de urine beoordelen.

esaote_mylab_40_familyOverig

Naast het lichamelijk onderzoek, röntgenonderzoek, echografisch onderzoek, bloedonderzoek en urineonderzoek zijn er nog diverse andere vormen van onderzoek mogelijk. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het afnemen van een biopt. Ook is er de mogelijkheid om door te sturen naar een specialist (bijvoorbeeld internist of dermatoloog) voor verder onderzoek, een specialistische behandeling of het doen van echografisch onderzoek (bijvoorbeeld voor het beoordelen van een hartruis).